Årsmøte i Tønsberg Fotballklubb

Postet av Tønsberg FK den 22. Jan 2018

Årsmøtet har følgende agenda:

 1. Godkjenne stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsordnen
 3. Velge møtedirigent, referent(er) samt to medlemmer til å underskrive protokollen
 4. Behandle TFKs årsmelding
 5. Behandle TFKs regnskap for 2017 i revidert stand
 6. Behandle forslag og saker:
  1. Andre innkomne forslag og saker
 7. Fastsette medlemskontingent for 2018
 8. Vedta TFKs budsjett for 2018
 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
 10. Foreta følgende valg:
  1. Velge styremedlemmer og varamedlemer
  2. Velge 2 revisorer til å revidere regnskapet for 2018
 11. Eventuelt

Møtet vil avsluttes med enkel servering.

Om stemmerett:
For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

Om forslag:
Eventuelle forslag som må behandles av årsmøtet må være styret i hende minimum to uker før årsmøtet. Disse vil eventuelt bli gjort tilgjengelig på TFKs nettsider en uke før årsmøtet. 

TFKs styre ønsker vel møtt til årsmøtet!0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline