Årsmøte i Tønsberg Fotballklubb

Postet av Tønsberg FK den 22. Jan 2018

Årsmøtet har følgende agenda:

 1. Godkjenne stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsordnen
 3. Velge møtedirigent, referent(er) samt to medlemmer til å underskrive protokollen
 4. Behandle TFKs årsmelding
 5. Behandle TFKs regnskap for 2017 i revidert stand
 6. Behandle forslag og saker:
  1. Andre innkomne forslag og saker
 7. Fastsette medlemskontingent for 2018
 8. Vedta TFKs budsjett for 2018
 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
 10. Foreta følgende valg:
  1. Velge styremedlemmer og varamedlemer
  2. Velge 2 revisorer til å revidere regnskapet for 2018
 11. Eventuelt

Møtet vil avsluttes med enkel servering.

Om stemmerett:
For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

Om forslag:
Eventuelle forslag som må behandles av årsmøtet må være styret i hende minimum to uker før årsmøtet. Disse vil eventuelt bli gjort tilgjengelig på TFKs nettsider en uke før årsmøtet. 

TFKs styre ønsker vel møtt til årsmøtet!
Th.Marthinsen Sølvcup 2018

Postet av Tønsberg FK den 22. Jan 2018


Alle årsklassene skal spille sine kamper inne i flotte Fix Arena med kunstgress - bortsett fra de aller yngste (2011 og 2012) som spiller i Tønsberghallen.

I år går cupen av stabelen de to første helgene i mars – 3.-4. mars og 10.-11. mars.

Sølvcup 2018 arrangeres for jentelag og guttelag fra 6 år (2012) til 14 år (2004).


Fix Arena - 5’er fotball - lørdag 3. mars

Gutter 8 (2010) 
Jenter 8 (2010)
Jenter 9 (2009) 
Jenter 10 (2008)

Påmelding gjøres her - frist 12. februar!

Fix Arena - 5’er fotball - søndag 4. mars

Gutter 9 (2009) 
Gutter 10 (2008) 

Påmelding gjøres her - frist 12. februar!

Fix Arena - 7’er fotball - lørdag 10. mars

Jenter 11 (2007) 
Jenter 12 (2006) 

Gutter 11 (2007) 
Gutter 12 (2006) 

Påmelding gjøres her - frist 19. februar!

Fix Arena - 7’er fotball - søndag 11. mars

Jenter 13 (2005) - SLUTTSPILL
Jenter 14 (2004) - SLUTTSPILL 

Gutter 13 (2005) - SLUTTSPILL
Gutter 14 (2004) - SLUTTSPILL

Påmelding gjøres her - frist 19. februar!

Tønsberghallen – 5’er fotball - lørdag 11. og søndag 12. mars (kun EN dag pr lag)

Jenter 6 (2012) 
Jenter 7 (2011) 

Gutter 6 (2012) 
Gutter 7 (2011) 

Kampdag for de enkelte lagene bestemmes ca 20. februar (det er mulig å komme med ønske om spilledag)

Påmelding gjøres her - frist 19. februar!

Her finner du kart og informasjon om Fix Arena

I alle klasser bortsett fra sluttspillklassene, og J/G 2012 og 2011, er det nivå-påmelding.

 • 5’er klassene spiller 18 minutters kamper
 • 7’er klassene spiller 20 minutters kamper
 • Sluttspillklassene spiller 20 minutters kamper

Påmeldingsavgift:

J/G 2012 - 2008 - 5'er fotball - kr 950,-

J/G 2007 - 2006 - 7'er fotball uten sluttspill - kr 1150,-

J/G 2005 - 2004 - 7'er fotball med sluttspill - kr 1350,-

Påmelding gjøres her . Dersom du ikke ønsker å betale med en gang, kontakt oss så kan vi sende faktura.

Kampoppsett kommer her på denne nettsiden ca to uker før de respektive cuphelgene.
Ny nettside for TFK

Postet av Tønsberg FK den 14. Jan 2018

Vi har takket av publiseringsløsningen utviklet av vår egen Terje Skalvik og overlatt løsningen til Idretten Online. Forhåpentligvis vil dette gi ny giv i forhold til innholdsproduksjon på tonsbergfk.no og at flere lag vil bidra aktivt her. I tiden som kommer vil det nok sidene bære preg av litt prøving og feiling i fht funksjonalitet, men etterhvert regner vi med at ting setter seg og det er full driv i innholdsproduksjon fra og med sesongstart.