Årsmøte 2019

Postet av Styret den 24. Jan 2019


Det avholdes årsmøte for Tønsberg fotballklubb torsdag 14. februar, kl 19.30, i klubbhuset.


Årsmøtet har følgende agenda: 

 1. Godkjenne stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsordnen
 3. Velge møtedirigent, referent(er) samt to medlemmer til å underskrive protokollen
 4. Behandle TFKs årsmelding
 5. Behandle TFKs regnskap for 2018 i revidert stand
 6. Behandle forslag og saker: 
  1. Andre innkomne forslag og saker
 7. Fastsette medlemskontingent for 2019
 8. Vedta TFKs budsjett for 2019
 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
 10. Foreta følgende valg: 
  1. Velge styremedlemmer og varamedlemer
  2. Velge 2 revisorer til å revidere regnskapet for 2019
 11. Eventuelt

Møtet vil avsluttes med enkel servering.

Om stemmerett:
For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

Om forslag:
Eventuelle forslag som må behandles av årsmøtet må være styret i hende minimum to uker før årsmøtet. Disse vil eventuelt bli gjort tilgjengelig på TFKs nettsider en uke før årsmøtet. 

TFKs styre ønsker vel møtt til årsmøtet!


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.