Årsmøte 2021

Postet av Styret den 16. Feb 2021

Det avholdes årsmøte for Tønsberg fotballklubb onsdag 19. mai, kl 19:00, i klubbhuset.

(Ny tidspunkt - Grunnet Covid-situasjonen. Flyttet fra onsdag 17. mars, til 14. april og deretter til denne dato 19. mai)


Årsmøtet har følgende agenda: 

 1. Godkjenne stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsordnen
 3. Velge møtedirigent, referent(er) samt to medlemmer til å underskrive protokollen
 4. Behandle TFKs årsmelding
 5. Behandle TFKs regnskap for 2020 i revidert stand
 6. Behandle forslag og saker: 
  1. Andre innkomne forslag og saker
 7. Fastsette medlemskontingent for 2021
 8. Vedta TFKs budsjett for 2021
 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
 10. Foreta følgende valg: 
  1. Velge styremedlemmer og varamedlemer
  2. Velge 2 revisorer til å revidere regnskapet for 2021
 11. Eventuelt

Møtet vil avsluttes med enkel servering.

Påmelding:

Grunnet Covid-19 og medfølgende tiltak vil det fysiske årsmøtet kun romme 20 personer. Vi vil søke å få til at medlemmer som ikke får plass i klubbhuset, kan delta på Teams. For at vi skal kunne ha oversikt over hvilke medlemmer som kommer fysisk og hvem som stiller på Teams, må vi be om påmelding (link under).

Påmelding årsmøte - TFK - 2021

Om stemmerett:
For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

Om forslag:
Eventuelle forslag som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret i hende minimum to uker før årsmøtet. Disse vil eventuelt bli gjort tilgjengelig på TFKs nettsider en uke før årsmøtet.

TFKs styre ønsker vel møtt til årsmøtet!


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.