MEDLEMSKAP TØNSBERG FOTBALLKLUBB

av styret

Et medlemskap i Tønsberg fotballklubb er et medlemskap i en breddeklubb i Tønsberg, som har som mål å være en leverandør av gode opplevelser for barna i klubben. Samt være en ansvarlig og relevant samfunnsaktør, som er inkluderende, sosial og med en evne til å skape engasjement.

Medlemskap i TFK passer for alle som har en rolle i eller rundt klubben, som vil støtte eller som føler tilhørighet til klubben. Medlemskapet er obligatorisk for utøvende spillere i klubben, for å kunne være spilleberettiget i kamper og turneringer. Treningsavgift kommer i tillegg til medlemskontingenten, og er differensiert etter alder og nivå, slik det går frem over. Treningsavgiften gjelder utøvende medlemmer (spillere), og er forankret gjennom styrevedtak i klubben. Treningsavgiften blir sendt ut av klubben på faktura.

Alle medlemmer av Tønsberg Fotballklubb drikker gratis kaffe i kiosken ved TFK Arena. Man kan ikke drikke gratis kaffe på barnas medlemskap, f.eks.

mvh

Styret

SPOND

Alle lagene i TFK bruker appen Spond for å organisere og kalle inn til treninger, kamper, turneringer osv. TFK bruker også Spond som medlemsregister.

For barn, unge og voksne som ønsker å bli aktive medlemmer av TFK, tar derfor kontakt med klubben eller lagleder/trener på aktuelt lag - for å få en påmeldingskoden til den relevante og aktuelle gruppen.

Fyll ut informasjonen i Spond korrekt og nøyaktig, så hjelper du klubben med å holde medlemsregisteret korrekt og oppdatert.