Forventninger til trenere og klubb

Hva forventer TFK av sine trenere.:

  • - Trenere i TFK skal sette seg inn i og etterleve sportsplanen etter beste evne.
  • - Delta på minimum ett trenerforum pr år
  • - Være positive bidragsytere både på og utenfor banen
  • - At det prioriteres å ta den nødvendige trenerutdanningen

Hva trenere i TFK kan forvente av klubben:

  • - Nødvendig utstyr for å gjennomføre gode treninger
  • - Tilstrekkelig og fornuftige treningstider
  • - Tilbud om trenerutdanning
  • - Støtte og veiledning fra sportslig ledelse
  • - Et godt og inkluderende miljø