Trenerguide i TFK-barnefotball

En god treningsøkt i TFK inneholder:

-       Innledning

-       Oppvarming

-       Øvelser/Scoringstrening

-       Spilldel

-       Avslutning

 

Viktige momenter i en god TFK trening:

-       Mestring, alle skal gå hjem med en følelse at de har fått til noe

-       Moro, fotball skal være gøy

-       Ballberøring, flest mulig ballberøringer gir økt ferdighet.

-       Ros spillerne, ingen barn blir flinkere av kjeft

-       Man lærer av å gjøre feil. Vi oppfordrer barna til alltid å prøve å gjøre noe konstruktivt med ballen. Utvikling er viktigere enn resultat. 

-       Differensiering, utfordringer tilpasset ferdighetsnivået til den enkelte. Både i øvelser og spilldel. Bruk gjerne homogene grupper i spilldel.

 

Innledning:

-       Vi samler barna og forteller kort om hva som skal skje på treningen.

-       Ha gjerne et tema for økten, hva ønsker vi å trene på i dag!

 

Oppvarming:

-       Sjef over ball. Alle har hver sin ball. Begynne med enkle øvelser og øk vanskelighetsgraden etterhvert. Fokus på mange ballberøringer på alle. 

-       For de yngste klassene kan oppvarming gjerne skje gjennom lek. Hauk og due, stiv heks og haien kommer passer utmerket med hver sin ball i beina.

 

Øvelser/scoringstrening:

-       Del opp i mindre grupper så man unngår kø/venting.

-       Vis øvelsen, ikke bare fortell. Bruk gjerne barna til å vise.

-       Ikke for lange aktivitetsperioder, barn har kort konsentrasjonstid.

-       Varier øvelsene. Det finnes for eksempel mange måter å øve på ferdigheten ”pasning”.

 

Spilldel:

-       Aldri mer enn 4 utespillere på hvert lag for 5-10 åringene, 6 for 11-12 åringene.

-       Varier med færre utespillere for å fremtvinge flere involveringer for hver enkelt.

-       Varier banestørrelsen for å gi mer/mindre rom/tid

-       Varier spill på mål med keeper, spill på små-mål uten keeper, scoring ved føring over linje etc.

 

Avslutning:

-       Alle samles før vi går hjem

-       Kort oppsummering, hva trente vi på? Feedback fra trener og mulighet for feedback fra spillerne.

 

Kort analyse for å identifisere en god økt i TFK-barnefotball:

-       Var det gøy?

-       Har alle vært nær ballen mye?

 

Er svaret på disse ja, har det mest sannsynlig vært en bra økt :-)