Update cookies preferences
Sammen for Tønsberg logo
Hovedbilde for artikkelen

Vil du bli en viktig del av laget?

av Øystein Buvik

15/04 - 2023

VIL DU BLI EN VIKTIG DEL AV LAGET?

Tønsberg Fotballklubb (TFK) er en breddeklubb med totalt 15 lag som er påmeldt i seriesystemet i NFF Vestfold (tidligere Vestfold Fotballkrets). Dette er lag fra 6 år og opp til senior. Vi har eget klubbhus, kunstgressbane med lys og 2 ballbinger (bygget på dugnad høsten 2022). Vi har 325 registrerte medlemmer, en økning fra 280 i 2021.

Klubben er tuftet på ideen om frivillighet, noe som igjen gir seg utslag i at personer som er tilsluttet klubben på lagleder- og utvalgsnivå gjør dette for at vi har et innebygd ønske om å gjøre vårt beste for at barn og unge i Tønsberg skal ha et trygt og godt oppveksttilbud nær der de bor.

Vi har behov for å styrke «laget»! Derfor håper vi at akkurat DU kan bli en av oss innen følgende områder:

Integrering

TFK har mange spillere med utenlandsk bak-grunn. Noen av disse har behov for litt ekstra oppfølging, noe vi håper du kan hjelpe oss med. Fordel om du snakker engelsk.

For mer info, kontakt: Mathilde Elster mobil: 971 44012 mail: mathilde.elster@gmail.com

Rekruttering

TFK har som mål og gi barn og unge i alle aldre et godt fotball-tilbud i nærområde Byskogen skole og Træleborg skole. Her trenger vi en initiativrik person som har et ønske om å lede barna inn i gode rammer.

For mer info, kontakt: Simon Licina mobil: 986 39548 mail: Simonlicina2001@gmail.com

Sportslig koordinator

TFK har lag fra 14 år og oppover som ligger under senior-avdelingen. Her trenger vi en person som kan veilede spillere på sin vei mot et godt «fotballiv» og være sparringspartner for trenerne i de aktu-elle aldersgruppene.

For mer info, kontakt: Pål Nilsson mobil: 908 68623 mail: pal.nilsson@posten.no

Utdanning

TFK har gode utdanningstilbud til både trenere og ledere gjennom NFF sitt utdanningssystem. Her trenger vi en person som skal ha oversikt over tilbud som kommer samt veilede trenere og ledere til riktige valg.

For mer info, kontakt: Geirfinn Kvalheim mobil: 906 80006 mail: geirfinn@kvalheimconsult.no

Kommentarer

Du må være innlogget for å legge igjen en kommentar.

Ingen kommentarer.