Update cookies preferences
Sammen for Tønsberg logo

HISTORIE

Tønsberg Fotballklubb (TFK) ble stiftet 14. november i 1985 som en følge av at Tønsbergs Turnforening (TT) og IF Tønsberg-Kameratene (TK) stemte for å nedlegge sine fotballgrupper som skulle erstattes med en ny klubb: Tønsberg Fotballklubb. Det var en rask prosess i forkant av TFK’s stiftelse. Det var nemlig to veletablerte foreninger som slo sammen sine fotballaktiviteter denne november-dagen i 1985. Det var i 1904 TT spilte sin første fotballkamp, mens TK hadde fotball på programmet fra stiftelsesdagen 10. oktober i 1917. I alle år var de byens to fotball-lag og det var tydelig et behov for både de blå-hvite (TT) og rød-hvite (TK).

Fra 1937 var Tønsberg Gressbane deres fotballarena, og den eide de sammen helt til 1987 da Tønsberg kommune kjøpte anlegget for 1 mill. kroner – med 500 000 til hver av hovedforeningene. Tønsberg Fotballklubb ble ikke tilgodesett med en eneste krone. I årenes løp var det blitt færre barn i bykjernen av Tønsberg der TT og TK hentet sine spillere, og klubber som bl.a. Flint og Eik fikk gleden av stor boligutbygging. Det ble rett og slett for få gutter (jentefotball ikke på programmet da) til at TT og TK begge kunne stille lag i de aldersbestemte klassene. Før 1986-sesongen var det nemlig slik at både TT og TK hadde eksempelvis bare 6-7 spillere i flere av de aldersbestemte klassene, og dermed syntes eneste mulighet å slå sammen lagene (og fotballgruppene). Det skulle vise se også å være vanskelig å få ledere og trenere i de to fotballgruppene, så situasjonen var ganske dramatisk. TT og TK hadde hatt flere samtaler tidligere om sammenslåing. I 1949 var første gang og da var det snakk om foreningene i sin helhet. I 1958 foreslo man å slå fotballgruppene sammen, men dette forslaget fikk ingen tilslutning på årsmøtene.

Men i 1985 ble det satt fart i prosessen igjen, og bakgrunnen var som nevnt ovenstående. Ballen begynte å rulle 21. august da valgkomiteen i TT ikke lyktes med å finne nytt fotballstyre. Særlig bedre var det ikke i TK, og 28. august ble det første møte holdt mellom representanter fra TT- og TK-fotballen. Det ble nedsatt komiteer hos begge, og i perioden 4. til 23. september ble det holdt fem møter. Fra TT møtte Morten Holst, Jan Henrik Parnemann, Harald Eie og Tom A. Gjermundsen, mens TKs kvartett var Einar Andreassen, Arne Larsen, Roar Tandberg og Knut Eldevik. Det ble utarbeidet en innstilling som 2. oktober ble sendt de to hovedstyrene og deretter behandlet på fotballgruppenes årsmøter 17 oktober. Her ble de nærmest enstemmig vedtatt, og dermed var det 13. november klart for endelig behandling i hovedforeningenes årsmøter. I TT stemte 72 for nedleggelse av fotballgruppen, mens en var i mot og en stemme blank. På TK’s årsmøte var det 51 ja-stemmer, syv nei og 10 blanke stemmesedler.

Dermed var det avgjort, og dagen etter – torsdag 14. november 1985 – ble Tønsberg Fotballklubb stiftet med Harald Eie som dens første formann. Styret for øvrig: Nestformann Josef Hersløv, sekretær Einar Andreassen, kasserer Knut Gran, styremedlemmer Tom A. Gjermundsen, Roar Tandberg og Morten Ølstørn. Økonomien i den nye klubben var ikke god, faktisk sto man nærmest på bar bakke. Men det hjalp da Sparebanken Vestfold/Tønsbergs Sparebank bidro med 75 000 kroner det første og 60 000 kroner det andre året. Dermed kunne klubben – som på et medlemsmøte en måned senere bestemte seg for de nye klubbfargene - blå strømper, røde bukser og hvite drakter med bankens logo på brystet, gjøre seg klar for 1986-sesongen.