Sammen for Tønsberg logo

UNGDOMSFOTBALL

Linkene under denne posten relateres til rammer, regler og retningslinjer for ungdomsfotballen. Tønsberg Fotballklubb følger Norges Fotballforbund og Vestfold Fotballkrets sine retningslinjer.


Ungdomsfotball 9 mot 9 (Spillformbrosjyre) Spilleregler og retningslinjer (11er)

Angående beramming av kamper, dommerbooking og flytting av kamper mv., fins det informasjon om dette under: