Update cookies preferences
Sammen for Tønsberg logo

GEBYRER OG BØTER 2023

Reglement for sanksjoner, gebyrer og bøter for NFF Vestfold.


BARN

Det er ingen gebyrer eller bøter i barnefotballen.

UNGDOM
1Trukket lag eller utelukkelse av lag
1aTrukket lag 15. mars til seriestartkr 1 500,-
1bTrukket/utelukket lag fra serien hjemlet i Breddereglementet § 9-2kr 2 500,-
2Ikke møtt til kamp - utsettelse av kamp
2aIkke møtt til kamp – alle involverte parter varsletkr 1 000,-
2bIkke møtt til kamp – uten varsel til involvertekr 2 000,-
2cUtsette kamp (hvor ny dato = omberamming, ikke meldes inn samtidig) (gjelder ikke godkjent søknad kap 8 i Breddereglementet)kr 1 000,-
3Bruk av ikke-spilleberettiget spiller(e)
3a13 - 19 år. Bruk av ikke-spilleberettiget spiller (bot 1000,- pr spiller - inntil 3 spillere)kr 1 000,- (inntil kr 3 000,-)
3b13 år. Dømt lag trekkes 1 poeng
3c14 - 19 år. Dømt lag trekkes 3 poeng
4Utvisning av leder
4aUtvisning av trener/laglederInntil kr 5 000,-
5Gebyrer for mangelfulle kamprapporter
5aKlassene G13 og J13årkr 200,-
5bKlassene G14 – G19 og J15 - J19kr 300,-
6Gebyr for ikke utfylt kamprapport
6aKlassene G13 og J13årkr 500,-
6bKlassene G14 – G19 og J15 - J19kr 700,-
7Brudd på overgangsreglementet §§ 4-1 og 6
7aHenvendelse til amatørspiller i ungdomsfotballen som har sin kamparena under Breddereglementetkr 3 000,-
7b*Øvrige brudd på overgangsreglementet behandles individuelt i hver enkelt sak
SENIOR
1Trukket lag eller utelukkelse av lag
1aTrekking av lag 15. mars til seriestartkr 3 000,-
1bTrukket/utelukket lag fra serien Menn 4.div - hjemlet i Breddereglementet § 9-2 kr 10 000,-
1cTrukket/utelukket lag fra serien øvrige senior - hjemlet i Breddereglementet § 9-2 kr 5 000,-
*Gjelder ikke for klassene kvinner 7er, menn 7er og menn veteran.
2Ikke møtt til kamp - utsettelse av kamp
2aIkke møtt til kamp – alle involverte parter varsletkr 2 500,-
2bIkke møtt til kamp – uten varsel til involvertekr 5 000,-
2cUtsette kamp (hvor ny dato = omberamming, ikke meldes inn samtidig) (gjelder ikke godkjent søknad kap 8 i Breddereglementet)kr 2 500,-
3Bruk av ikke-spilleberettiget spiller(e)
3aBruk av ikke spilleberettiget spiller – 4. div. herrer (bot 3000,- pr spiller - inntil 3 spillere)kr 3 000,- (inntil kr 9 000,-)
3bBruk av ikke spilleberettiget spiller - øvrig seniorfotball (bot 2500,- pr spiller - inntil 3 spillere)kr 2 500,- (inntil kr 7 500,-)
3cDømt lag trekkes 3 poeng
4Utvisning av leder
4aUtvisning av trener/laglederInntil kr 5 000,-
5Gebyrer for mangelfulle kamprapporter
5aKlassene M4.divkr 800,-
5bKlassene M5.div – M8. div, K3. div og K4. divkr 500,-
5cKlassene M7er, menn veteran og K7erkr 300,-
6Gebyrer ikke utfylt kamprapporter
6aKlassene M4.divkr 1 500,-
6bKlassene M5.div – M8. div, K3. div og K4. divkr 800,-
6cKlassene M7er, menn veteran og K7erkr 600,-
7Brudd på overgangsreglementet §§ 4-1 og 6
7aHenvendelse til amatørspiller seniorfotball som har sin kamparena under Breddereglementetkr 5 000,-
7b*Øvrige brudd på overgangsreglementet behandles individuelt i hver enkelt sak