Update cookies preferences
Sammen for Tønsberg logo

Æresmedlemskap

Siden etableringen av Tønsberg Fotballklubb 14.11.1985 har det vært lagt ned mange dugnadstimer for at klubben kan legge til rette for gode oppvekstsvilkår for barn og unge i Tønsberg.

Når forholdene legges til rette for at disse barna og ungdommene skal vokse opp og delta i en idrett de kan identifisere seg med, er det viktig at det er ledere og trenere til stede som kan følge de opp slik at det er et trygt og godt miljø som ivaretar akkurat dette.

Disse ildsjelene som har lagt ned mange timer dugnadsarbeid fortjener all honnør for dette, og vi har valgt å utnevne noen av dem som æresmedlemmer i TFK.