Update cookies preferences
Sammen for Tønsberg logo

Statutter for æresmedlemskap i
Tønsberg Fotballklubb

 1. Æresmedlemskap er klubbens høyeste utmerkelse
 2. Æresmedlemskap kan tildeles personer som enten:
  • Har utført fremragende arbeid for klubben gjennom mange år, og/eller
  • Har lagte ned en spesiell stor administrativ innsats over lang tid, og/eller
  • Har bidratt i en eller flere spesielle saker som har fått stor betydning for klubben, og/eller
  • Gjennom mange år, såvel som aktiv deltager i dugnadsgjengen eller administrativt,
   har bidratt svært mye, noe som har resultert i svært godt miljø, samhold og trivsel i klubben, og/eller
  • Vært en god ambassadør for klubben og et forbilde for andre medlemmer i klubben.
 3. Styret skal til enhver tid kunne vurdere kandidater som kan utnevnes til æresmedlemmer
  på bakgrunn av fremkommet forslag fra klubbens medlemmer eller styremedlemmer.
 4. Det er et samlet styre som utnevner æresmedlemmer.
 5. Markering av utnevnelser skjer normalt på klubbens årsmøter, men KAN også utnevnes i andre settinger hvor det faller naturlig.
 6. Æresmedlemmer tildeles gratis livslangt medlemskap og har stemmerett.
 7. Den som utnevnes til æresmedlem skal motta et synlig bevis i form av diplom og blomster.
 8. Det skal opprettes et arkiv over æresmedlemmene med begrunnelse for tildelingen. Oversikt skal fremkomme på klubbens hjemmeside.
 9. Æresmedlemmer skal inviteres til jubileer og andre store tilstelninger i klubbens regi.