Update cookies preferences
Sammen for Tønsberg logo

Klubbens visjon og verdigrunnlag

Klubbens visjon og verdigrunnlag

TFK er en breddeklubb hvor alle er velkomne. Vi ønsker en aktivitet som ivaretar de tre grunnpilarene for barne- og ungdomsfotball:

I TFK ønsker vi å utvikle spillerne både på og utenfor banen. Som breddeklubb skal vi ha en sosial og inkluderende profil ut mot spillere, foreldre og lokalmiljøet for øvrig. Samtidig som vi er en breddeklubb så skal vi, ved å tilrettelegge for god aktivitet på treningsfeltet, gi mulighet for spillere å utvikle seg til å bli gode fotballspillere.

Vi mener at NFF sin visjon om flest mulig, lengst mulig, best mulig, handler om å skape gode opplevelser fra første spark på ballen. I TFK skal det være moro og spille fotball og vi ønsker å motivere til mest mulig egenaktivitet utenom de organiserte treningene også.

Neste