Sammen for Tønsberg logo

LOKALE/INTERNE FORHOLD

Lokale/interne forhold

TFK er en klubb med ca 350 (?) aktive medlemmer. Eneste aktivitet i klubben er fotball. Vårt nedslagsfelt/rekrutteringsområde er Træleborg og Byskogen skole. Vi har en egen kunstgressbane med undervarme og nytt klubbhus i tilknytning til banen Vi ønsker å bygge klubbens profil med lek og moro med ball for alle rundt dette anlegget, ved organiserte lagstreninger, spilleres egenaktivitet og frivillige ekstratreninger på tvers av årskull og kjønn.

Vi skal ha et klubbhus som er åpent for alle foreldre, spillere eller andre tilknyttet klubben.

Vi ønsker i utgangspunktet å ha både gutte- og jentelag på alle årskull, men ser at dette blir vanskelig spesielt på jentesiden og utover i ungdomsfotballen på guttesiden da vi ikke har så stort nedslagsfelt/rekrutteringsområde. På de årstrinnene hvor vi har for få jenter til å ha eget lag ønsker vi først og fremst samarbeid med trinnet over eller under framfor og slå de sammen med guttelaget.

På trenersiden så vil vi i barnefotballen benytte oss av foreldretrenere. I ungdomsfotballen ønsker vi innleide trenere uten barn på laget. Dette er ikke å anse som absolutter da det ikke alltid vil være gjennomførbart.

Klubben har ingen konkrete sportslige målsettinger utover at vi ønsker å ha lag på alle alderstrinn og seniorlag på både dame- og herresiden slik at man kan ha et livsløp i TFK. Samtidig har vi et ønske om å drive såpass godt i klubben at det skal være mulig å bli toppspiller selv om man kommer fra TFK. Dette innebærer at vi må akseptere at noen av spillerne våre vil forsvinne til andre klubber i området, hvor det drives mer toppfotballrettet, utover i ungdomsfotballen (fra 15 år+). Primært ønsker vi naturligvis å beholde alle våre spillere så lenge som mulig, men i tilfeller hvor andre klubber ønsker våre spillere så vil vi legge til rette for det dersom det gagner spillerens egen utvikling.

Forrige Neste