Update cookies preferences
Sammen for Tønsberg logo

Virkemidler og ansvar for forankring av sportsplanen i klubben

Et livsløp i TFK

Sportslig leder har ansvaret for å gjennomføre 2 trenerforum for alle trenere hvert år hvor sportsplanen gjennomgås. Naturlige punkter som bør diskuteres er hospitering, differensiering og lagspåmelding. I tillegg skal planen presenteres alle nye trenere med hovedfokus på det alderstrinnet treneren er.

Styret i samråd med sportslig utvalg skal revidere sportsplan en gang årlig.

Forrige Neste